Adresas: 
Ventos g. 32, Venta, Akmenės r. sav.
Tel.: 425-39512

El. paštas: 
ventos.darzelis@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.ventosdarzelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Šiaulių apskr. Akmenės r. sav.
Sveikatos ir tautinis ugdymas

Tautinis ugdymas

„Tėviškėlės spalvos“ 2004 m.
„Tėviškėlės spalvos“ 2006 m.
„Tėviškėlės spalvos“ 2007 m.
„Tėviškėlės spalvos“ 2008 m.
„Koks gražus gimtasis mūsų kraštas“ 2009 m.

(Visiems šiems projektams laimėti finansavimai)

2002 m. parengėme įstaigos strateginį planą, kuriame buvo numatyta įstaigos vizija:
tapti ikimokykline įstaiga su etnokultūrine pakraipa (etnokultūros centro sukūrimas). Kad juo taptume, siekiame atlikti tokią misiją:
skatinti vaiką ugdytis tautinę savimonę, gerbti etninę kultūrą;
perimti tautos kultūros pagrindus, padėti atsiskleisti ugdytinių žmogiškoms vertybėms ir kt.


Žinodami vietos tradicijas ir papročius, remdamiesi informacija, kad tėvams nepakanka laiko ir žinių vaikų etniniam ir pilietiniam ugdymui, stengiamės tai kompensuoti ir įgyvendinti tėvų lūkesčius bei poreikius. Tuo tikslu nuo 2004 m. paruošėme ilgalaikį projektą „Tėviškėlės spalvos“.

Dalyvavome rajone rengiamuose konkursuose ir laimėjome finansavimą. Įgyvendindami projektą, turtinome įstaigos aplinką etnografiniais statiniais, puošdavome etniniais dirbiniais. Organizavome įvairius renginius kartu su ugdytinių tėveliais, Ventos gimnazijos, muzikos mokyklos pedagogais ir mokiniais, Ventos miesto biblioteka, Ventos kultūros namais. 2008 m. mūsų mažieji šokėjėliai sėkmingai pasirodė respublikiniame konkurse „Patrepsynė“. 2009 m. mūsų darželyje buvo surengtas įspūdingas rajoninis renginys – konkursas „Mes – Lietuvos vaikai“. Šis konkursas įsimintinas tuo, kad buvo skirtas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Jame dalyvavo visų rajono ugdymo įstaigų priešmokyklinukai ir jų pedagogai.

 

Sveikatos ugdymas

„Sveikas vaikas – šeimos ir darželio džiaugsmas“ 2004 m.
„Natūraliosios aplinkos įtaka, stiprinant vaikų sveikatą“ 2005 m.
„Augame sveiki ir stiprūs“ 2007 m.

(Visiems šiems projektams laimėti finansavimai)

Vienas iš mūsų įstaigos prioritetų yra saugoti ir puoselėti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą. Plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Įgyvendindami sveikatingumo projektus darželyje, organizavome įvairius renginius: sportines pramogas, šventes, susitikimus su medikais, pedagogais, farmacininkais, išvykas į gamtą, ekskursijas.

Daug pastangų įdėta, ruošiant tinkamą vaikams aplinką. Už gautas lėšas buvo įsigyta nemažai sportinio inventoriaus, lauko sporto aikštyne atnaujinti įrengimai. Siekiant garantuoti vaikų saugumą, žaidimų aikštelėse pavojingi metaliniai įrenginiai pakeisti mediniais. Naujai vaikams įrengėme sveikatingumo taką.

Priešmokyklinių grupių ugdytiniai lankėsi Kamanų rezervate, Ventos regioninio parko pušyne, Akmenės pramogų parke. Visos šios išvykos vaikams suteikė daug džiugių išgyvenimų. Gydomosios gimnastikos kabinete slaugytoja Marija Švažienė vaikams, turintiems judėjimo ir kitų sutrikimų, atlikdavo korekcinius pratimus. „Sveikuoliukų“ grupėje įrengtame sporto kambaryje ugdytiniai atsipalaiduodavo po sunkesnių veiklų. Visose grupėse yra įrengti sporto kampeliai. Tarp veiklų grupių pedagogės nuolat organizuoja savo ugdytiniams pertraukėles, kurių metu vaikai turi galimybę pajudėti, atsipalaiduoti.