Adresas: 
Ventos g. 32, Venta, Akmenės r. sav.
Tel.: 425-39512

El. paštas: 
ventos.darzelis@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.ventosdarzelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Šiaulių apskr. Akmenės r. sav.
Ugdymo programos

Įstaigos veikla grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, modernizavimo, komandinio darbo ir individualumo principais. Ugdymo kokybiškumas užtikrinamas, įgyvendinant įstaigos ugdymo programą „Ventos berželio pumpurėliai“ ir valstybinę „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdimosi programą“. Atsižvelgiant į įstaigos prioritetus, tradicijas, parengta ir toliau sėkmingai įgyvendinama įstaigos individuali etninio ugdymo programa „Tėviškėlės spalvos“. Visos grupės įgyvendina ilgalaikius projektus pagal savo grupės pakraipą.

 

Įstaiga pasižymi savita ugdomojo proceso organizavimo struktūra: grupinė ir individuali vaikų veikla vyksta ryte ir po pietų. Ryte - protinio pobūdžio veikla, lavinanti intelektualines galias, skatinanti vaikų mąstymą. Po pietų - meninio - kūrybinio pobūdžio veikla, sudaranti įvairios meninės raiškos galimybes bei lavinanti kūrybines galias.

 

Ypatingas dėmesys skiriamas papildomojo ugdymo, skatinimui, vaikų saviraiškos plėtojimui. Veikia šie papildomojo ugdymo būreliai: „Mažieji šokėjėliai“, „Mažieji dainorėliai“, dramos studija „Šakar Makar“, dailės studija „Vaivorykštė“.